Sonja Claes > In het Vlaams Parlement > Commissie Economie en Energie

Commissie Economie en Energie

Ik zetel in de commissie Economie en zet mij in voor:

  • Economisch Overheidsinstrumentarium
  • Innovatie
  • Wetenschapsbeleid
  • Werk
  • Sociale economie

Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie in een notendop

Economie: Wat de sector Economie betreft, houdt de commissie zich vooral bezig met het instrumentarium dat de overheid ontwikkelt inzake het economisch ondersteuningsbeleid : de ontwikkeling van allerhande regelgeving die het ondernemingsklimaat in Vlaanderen moet stimuleren.

Nieuwe afbeeldingWerk: De bevoegdheid Werk omvat het werkgelegenheidsbeleid dat Vlaanderen voert. Terwijl de werkloosheidsuitkeringen een federale aangelegenheid zijn, behoort de begeleiding van werkzoekenden tot de exclusieve Vlaamse bevoegdheden. De Commissie heeft daarbij bijzondere aandacht voor de werking van de VDAB, het overheidsagentschap dat in dat beleid de regisseursfunctie heeft.

Sociale economie: De sociale economie omvat: beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en arbeidsinitiatieven, buurt- en nabijheidsdiensten. Sociale Economie wordt vanaf deze legislatuur als een onderdeel van de economische sector beschouwd. Het gaat daarbij vooral om de initiatieven die moeilijke doelgroepen (laaggeschoolden, arbeidsgehandicapten) op de arbeidsmarkt moeten integreren.

Innovatie: Een specifieke bevoegdheid is die van wetenschap en technologische innovatie. De commissie behandelt deze materie doorgaans in verenigde commissies samen met de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie. De Commissie voor Economie benadert deze materie vanuit de invalshoek van stimulering van de economische ontwikkeling door innovatie en technologie.

Lees meer over mijn tussenkomsten in de commissievergaderingen. 

Commissie voor Woonbeleid, stedenbeleid en energie 

De commissie voor Woonbeleid, Stedenbeleid en Energie concentreert zich op alle aspecten van het wonen in Vlaanderen, zoals de sociale huisvesting, de privé-huurmarkt, de Vlaamse Wooncode en het toezicht op de veiligheid, reinheid en gezondheid van woningen. Onder de noemer stedenbeleid vallen de inspanningen van de Vlaamse overheid om het wonen in de Vlaamse centrumsteden en in Brussel te bevorderen. De energiebevoegdheid stelt de commissie in staat zich te verdiepen in de elektriciteit- en gasdistributie, nieuwe energie (met uitzondering van kernenergie) en rationeel energieverbruik.

Lees hier meer over mijn tussenkomsten in de commissievergaderingen
Bekijk al mijn parlementaire initiatieven in detail op de website van het Vlaams parlement.

Kinderbijslag

De 7de dag

De zevende dag - 09/02/14

Contact

Terlaemenlaan 17
3550 Heusden-Zolder
Tel: 0475 89 27 26
sonja.claes@vlaamsparlement.be