Sonja Claes > Over Sonja > Maatschappelijk > Centrum Duurzaam Bouwen

Centrum Duurzaam Bouwen

Contactgegevens

CeDuBo (Centrum Duurzaam Bouwen) vzw
Marktplein 7 bus 1
3550 Heusden-Zolder

Directeur: To Simons

Tel.: 011 51 70 51
Fax: 011 57 12 87

Website: www.centrumduurzaambouwen.be
E-mail: info@centrumduurzaambouwen.be

Voorgeschiedenis

Centrum Duurzaam BouwenHeusden-Zolder was de eerste Limburgse gemeente waar de voormalige mijnterreinen volledig klaar waren om nieuwe activiteiten aan te trekken. Nochtans was het net Heusden-Zolder die in 1992 als laatste in de rij de mijnen zag dichtgaan. Een staaltje van snelle beslissingskracht dus!

Na de sluiting van de mijn in 1992 kampte de gemeente Heusden-Zolder met een dramatisch hoog werkloosheidscijfer. Daaraan moest dringend iets gedaan worden. Nadat de sanering van de terreinen was voltooid, heeft het gemeentebestuur het hele domein – zo’n 60 ha industriegrond – aangekocht om er een nieuwe bestemming aan te geven. Doel was de creatie van een eigentijds industrieterrein, gekaderd binnen duurzame ontwikkeling, dat de nodige extra tewerkstelling zou creëren.

In deze filosofie paste ook het plan om, als hoeksteen van de reconversie, een informatiecentrum over duurzaam bouwen op te richten. Alhoewel het geen geklasseerd gebouw is, kreeg de badzaal de voorkeur als locatie. Voor de mijnwerkers is dit deel van het mijnterrein een emotioneel zeer belangrijk gebouw, vol van getuigen en heel wat verhalen.
Daar er nood was om dit project uit te bouwen samen met nationale partners en met de sector groeide het concept uit contacten met het WTCB tot het huidige Centrum Duurzaam Bouwen.

Als toenmalig burgemeester van Heusden-Zolder steunde ik vanaf het prille begin de plannen voor dit project en werd ik voorzitter van de vzw Centrum Duurzaam Bouwen.

Over Centrum Duurzaam Bouwen

Cetrum Duurzaam BouwenCentrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) is een 10 000 m² groot informatie- en coördinatiecentrum over duurzaam bouwen, ingericht in de voormalige badzaal op de mijnsite te Heusden-Zolder. Met talrijke activiteiten zoals o.a. tijdelijke en permanente tentoonstellingen, demonstraties, seminaries en opleidingen richt het centrum zich zowel naar professionelen uit de bouwsector als naar het grote publiek. Op 12 april 2002 ging het centrum officieel van start.

Initiatiefnemers

cedubo_05Het initiatief gaat uit van een vzw waarvan ik voorzitter ben. Naast het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), het gemeentebestuur van Heusden-Zolder en de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM), werken volgende organisaties mee aan het beheer:

 • Infrax
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
 • het Europees Centrum voor Restauratietechnieken (ECR)

Ook de volgende organisaties verlenen hun medewerking:

 • De Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE)
 • de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
 • De Vlaamse Architectenorganisatie (NAV)
 • Confederatie Bouw Limburg
 • Nacebo-Limburg Bouwunie Limburg
 • Streekplatform Midden-Limburg
 • Dialoog
 • Belgische Materiaalproducenten (BMP)
 • Toegankelijkheidsbureau

cedubo_06Verder is er Europese reconversiesteun (Interreg, EFRO) voor het project, steun van het Limburgfonds, en – specifiek voor de investering in de 120 m² zonnecellen – een toelage vanwege de Vlaamse Gemeenschap (ANRE).

Doelstelling

cedubo_07Duurzaam Bouwen wordt langzaam aan een fundamenteel gegeven in de ontwikkelingen van de internationale bouwsector. Centrum Duurzaam Bouwen heeft enerzijds als taak deze nieuwe ontwikkelingen op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze mee vorm te geven en te coördineren. Anderzijds wenst CeDuBo een zo breed mogelijk publiek (zowel particulieren als professionelen) te informeren over duurzaam bouwen in al zijn aspecten. Centrum Duurzaam Bouwen wil in Vlaanderen mee vorm geven aan het beleid rond duurzaam bouwen (voorzitterschap en secretariaat transitiearena duurzaam bouwen,Vlaams dubonetwerk planadvies, onderzoeksprojecten, …).

Activiteiten

cedubo_08Om vanuit zijn unieke locatie het duurzaam denken in de bouw te promoten en in de praktijk te brengen, organiseert CeDuBo diverse activiteiten, zowel voor scholen, particulieren als voor professionelen. Zo vinden er buiten de permanente tentoonstelling onder meer tijdelijke tentoonstellingen plaats, seminaries, infosessies, infodagen, gerichte opleidingen. Voor scholen en andere groepen zijn geleide rondleidingen mogelijk.

Activiteiten voor particuliere bouwers en verbouwers

cedubo_09Hebt u bouw- of verbouwingsplannen in het vooruitzicht? Eén gouden regel: zorg dat u op voorhand grondig geïnformeerd bent! U bouwt wellicht maar één keer en het realiseren van uw droomwoning is waarschijnlijk het duurste avontuur dat u ooit zal ondernemen. Het moet dus van de eerste keer goed zijn. Om u met de juiste informatie te wapenen kan u zich op verschillende manieren laten adviseren door vzw Centrum Duurzaam Bouwen. Om de (ver)bouwers beter te kunnen begeleiden heeft CeDuBo samen met de BBL en de Provincie Limburg het steunpunt duurzaam bouwen Limburg opgericht (Meer info vindt u op de website www.dubolimburg.be).

 • Laat uw plan screenen op duurzaamheid.
 • Bezoek de permanente tentoonstelling Duurzaam Bouwen.
 • Neem deel aan gratis infosessies tijdens de adviesdagen.

In Vlaanderen richten BBL en Centrum Duurzaam Bouwen in opdracht van de VVP en de Vlaamse overheid het Vlaams Dubonetwerk planadvies op.
Meer informatie vindt u op de website www.vlaanderenbouwtmetadvies.be.

Activiteiten voor professionelen

cedubo_10Voor de professionele belanghebbenden (ontwerpers, fabrikanten, bouwondernemers, overheid, gebouwbeheerders, …) worden diverse seminaries en infodagen georganiseerd in Centrum Duurzaam Bouwen, zowel door CeDuBo zelf als door andere organisaties.

Meer informatie vindt u op:
www.beheervangebouwen.be
www.dagvandeopenbarewerken.be
www.energiebesparingsforum.be
www.centrumduurzaambouwen.be

Activiteiten voor scholen en groot publiek

cedubo_11Tot slot organiseert CeDuBo eveneens activiteiten voor scholen en voor het grote publiek om op een zo groot mogelijke schaal te kunnen sensibiliseren.

Enkele voorbeelden:

 • Beurs Ecochic naar aanleiding van 5-jarig bestaan (www.ecochic.be);
 • Deelname aan de Open Bedrijvendag;
 • Deelname aan de ‘Week van de hernieuwbare energie’;
 • H. TWEEJOO: tijdelijke tentoonstelling over water in al zijn aspecten;
 • Een kijk op afval;
 • Deelname aan de Vlaamse Renovatiedag;
 • Het Reuzenhuis i.s.m. Kind en Gezin (zie foto).

CeDuBo internationaal

Centrum Duurzaam BouwenHet Centrum Duurzaam Bouwen maakt ook deel uit van internationale netwerken in het domein, gaande van een euregionale samenwerking (Euregionet met partners uit Heerlen, Eupen, Aachen, Dühren) tot een wereldwijde samenwerking in het UICB (Internationale Unie van Bouwinfo Centra). Ook kan het centrum uiteraard via zijn leden (o.m. WTCB) terugvallen op een zeer efficiënte uitkijktoren naar de nieuwste ontwikkelingen in de bouw.Kringwinkel West-Limburg
Sinds de oprichting in 1997 ben ik voorzitter van de vzw De Kringwinkel West-Limburg. Lees meer...

Kinderbijslag

De 7de dag

De zevende dag - 09/02/14

Contact

Terlaemenlaan 17
3550 Heusden-Zolder
Tel: 0475 89 27 26
sonja.claes@vlaamsparlement.be