Sonja Claes > In het Vlaams Parlement > Commissie Welzijn

Commissie Welzijn

Ik ben lid van de commissie Welzijn en volg deze rubrieken van nabij op:

  • Welzijn en ouderenzorg
  • Gezinsbeleid en kinderbijslag

KLEIN - De groepDe commissie voor Welzijn buigt zich over het welzijnsbeleid en het gezondheidsbeleid in de Vlaamse Gemeenschap. Door de staatshervorming werden bepaalde bevoegdheden inzake gezondheidszorg en welzijnszorg onttrokken aan de federale overheid en aan de gemeenschappen toegekend (artikel 128, § 1 en 130, § 1 van de Grondwet). Artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen omschrijft wat die persoonsgebonden aangelegenheden inhouden voor de Vlaamse Gemeenschap. De bevoegdheden voor het gezondheidsbeleid, zeker voor de curatieve gezondheidszorg, zijn beperkter dan die voor het welzijnsbeleid.

Het welzijnsbeleid (bijstand aan personen) dat in de commissie aan bod komt, omvat veel aspecten die vaak met elkaar te maken hebben: het gezinsbeleid (met inbegrip van alle vormen van hulp en bijstand aan gezinnen en kinderen: gezinshulp, kinderzorg en -opvang, adoptie, enzovoort), de jeugdbescherming, het ouderenbeleid, de gehandicaptenzorg, de zorgverzekering, het beleid inzake (kans)armen, thuislozen, gedetineerden, slachtoffers van misdrijven, enz. Ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en de samenlevingsopbouw behoren tot het domein van de commissie.

Het gezondheidsbeleid slaat onder meer op het erkennings- en subsidiebeleid van de zorgverstrekking in en buiten de verpleeginstellingen (binnen het federale normatieve en financiële kader) en de geestelijke gezondheidszorg. Inzake de preventieve gezondheidszorg zijn de Vlaamse bevoegdheden ruimer. Daaronder vallen de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, de gezondheidspromotie (bevordering van de gezondheid), de bestrijding van bepaalde ziekten en het medisch schooltoezicht.
Bekijk al mijn parlementaire initiatieven in detail op de website van het Vlaams parlement.


Kinderbijslag

De 7de dag

De zevende dag - 09/02/14

Contact

Terlaemenlaan 17
3550 Heusden-Zolder
Tel: 0475 89 27 26
sonja.claes@vlaamsparlement.be