Sonja Claes > In het Vlaams Parlement > Initiatieven > Andere initiatieven

Andere initiatieven

Amendement

Als bij de bespreking van initiatieven van de Vlaamse Regering of van collega-parlementsleden blijkt dat er nog wijzigingen moeten aangebracht worden, kan dit nog steeds via een amendement. Al moet het gezegd: meestal hebben we de voorstellen reeds uitgebreid op voorhand besproken!

Hieronder vind je de amendementen die ik heb ingediend:

 • Ontwerp van woonzorgdecreet, amendementen nr. 2, 4, 7, 12, 14, 16, 18 en 19  (13 januari 2009)
 • Indeling in zorgregio’s (14 oktober 2008)
 • Strategische adviesraad (9 oktober 2007)
 • Opvoedingsondersteuning (29 juni 2007)
 • Begroting 2007 (29 mei 2007)      
 •  

  Voorstel van decreet

  Als Vlaams volksvertegenwoordiger kunnen we ook een decreet voorstellen, bespreken en goedkeuren als we hiervoor een meerderheid binnen het Vlaams Parlement vinden.

  Hieronder vindt u de voorstellen van decreet die ik samen met collega’s heb ingediend:

  Voorstel van decreet betreffende de wijziging van decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft. (Dit voorstel werd op 17 mei 2011 ingediend samen met mevrouw Katrien Schryvers, mervouw Els Robeyns, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Ward Kennes en Willy Segers.)

   

  Voorstel van resolutie

  In een voorstel van resolutie kan elke Vlaamse volksvertegenwoordiger aanbevelingen doen aan de Vlaamse Regering over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen.

 • Betreffende de visie op en toekomstige perspectieven voor het welzijn van kinderen en jongeren (29 april 2009)
  Mede-ondertekenaars: Tom Dehaene, Vera Van der Borght, Else De Wachter, Anne Marie Hoebeke, Bart Van Malderen 
 •  Betreffende de geïntegreerde preventie van overgewicht en de remediëring van overgewicht en zwaarlijvigheid om zo gezondheidsproblemen te voorkomen (20 oktober 2008)
  Mede-ondertekenaars: Tom Dehaene, Els Van Weert, Margriet Hermans, Helga Stevens, Elke Roex
 •  

  Met redenen omklede motie

  Een met redenen omklede motie is een officiële tekst van één of meer Vlaamse volksvertegenwoordigers die zij kunnen indienen als afsluiting van een interpellatie, van het debat over een regeringsverklaring, een regeringsmededeling, of een beleidsnota. In een dergelijke motie doet het Vlaams Parlement aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen.

  Een met redenen omklede motie houdt geen verplichtingen in voor de Vlaamse Regering, maar heeft wel politiek gezag. Over een met redenen omklede motie wordt gestemd in de plenaire vergadering.  Na het debat over een regeringsverklaring, een regeringsmededeling of een beleidsnota of na een interpellatie kan ook een motie van wantrouwen worden ingediend.

  Onderstaande met redenen omklede moties diende ik in:

 • Beleidsnota Werk 2009-2014. (14 december 2009)
  Met redenen omklede motie werd ingediend samen met de heer Matthias Diependaele, mevrouw Helga Stevens, de heren Koen Van den Heuvel en Jan Laurys, de heer Bart Van Malderen en mevrouw Güler Turan.
 • Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014. (7 december 2009)
  Met redenen omklede motie werd ingediend samen met mevrouw Güler Turan, de heren Koen Van den Heuvel, Matthias Diependaele en Bart Van Malderen, mevrouw Helga Stevens en de heer Jan Laurys.
 •  

  Motie van aanbeveling

  Een motie van aanbeveling is een officiële tekst van één of meer Vlaamse volksvertegenwoordigers die zij kunnen indienen na een actualiteitsdebat in plenaire vergadering (als een actualiteitsmotie wordt aangenomen, kunnen echter geen moties van aanbeveling meer worden ingediend en vervallen de moties van aanbeveling die al naar aanleiding van dat debat werden ingediend), na het debat over een beleidsbrief (vroeger ook over een beleidsnota) of op basis van een maatschappelijke beleidsnota. In een dergelijke motie doet het Vlaams Parlement aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen.

  Een motie van aanbeveling houdt geen verplichtingen in voor de Vlaamse Regering, maar heeft wel politiek gezag. Over een motie van aanbeveling wordt gestemd in een volgende plenaire vergadering.

  Onderstaande motie van aanbeveling diende ik in samen met collega’s:

  Motie van aanbeveling van mevrouw Güler Turan, de heren Koen Van den Heuvel, Matthias Diependaele en Bart Van Malderen, de dames Sonja Claes en Helga Stevens en de heer Jan Laurys tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2010-2011 (6 december 2010)

   

  Terug naar Initiatieven
  Bekijk al mijn parlementaire initiatieven in detail op de website van het Vlaams parlement.

  Kinderbijslag

  De 7de dag

  De zevende dag - 09/02/14

  Contact

  Terlaemenlaan 17
  3550 Heusden-Zolder
  Tel: 0475 89 27 26
  sonja.claes@vlaamsparlement.be