Sonja Claes > In het Vlaams Parlement > Initiatieven > Vraag om uitleg

Vraag om uitleg

In de commissies welzijn en economie wordt er wekelijks gedebatteerd over beide thema’s. Ook ik stel hier vragen over thema’s die ik belangrijk vind. Ik kan het echter niet laten om ook in andere commissies vragen te stellen over maatschappelijke thema’s die mij bezighouden.

Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de vragen die ik aan de bevoegde ministers stelde.

Het SERV-advies betreffende het voorontwerp van decreet lokale diensteneconomie
(Minister Freya Van den Bossche, behandeld op 15-05-2013)

Het dementieplan Vlaanderen
(Minister Jo vandeurzen, behandeld op 14-05-2013)

Het advies van de SERV en de Minaraad inzake de geactualiseerde kosten-batenanalyse van de slimme meters
(Minister Freya Van den Bossche, behandeld op 29-03-2012)

De gehanteerde definitie in het Integratiedecreet
(Viceminister-President Geert Bourgeois, behandeld op 14-02-2012)

 De stand van zaken in de door de minister beoogde hervorming van de integratie- en inburgeringssector
(Viceminister-President Geert Bourgeois, behandeld op 14-02-2012)

Evaluatie van de sociale dienstverplichtingen door het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
(Minister Freya Van den Bossche, behandeld op 12-01-2012 )

Energieprijs en niet-beschermde gedropte klanten
(Minister Freya Van den Bossche, behandeld op 20 oktober 2011)

Ondersteuning van lokale besturen in het kader van het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de regierol van de lokale besturen in het kader van de sociale economie
(Minister Van den Bossche, behandeld op 9 november 2011)

Afstemming werkervaringsprojecten op het nieuwe maatwerkdecreet
(Minister Van den Bossche en minister Muyters, ontvankelijk op 5 oktober 2011)

Beperkte invulling van de geplande aanwervingen in de invoegbedrijven
(Minister Van den Bossche, behandeld op 18 mei 2011)

Opleidingen inzake sociale economie en sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen
(Minister Van den Bossche, behandeld op 18 mei 2011)

Het Klaverblad Toerisme
(Minister Bourgeois, behandeld op 15 februari 2011)

Staten-Generaal voor Inburgering en Integratie
(Minister Bourgeois, behandeld op 7 december 2010)

De evaluatie van de ondersteuningsmaatregelen in de sociale economie
(Minister Van den Bossche, behandeld op 21 oktober 2010)

Geplande nieuwe afwegingskader voor windturbines
(Minister Muyters, behandeld op 13 oktober 2010)

Resultaten van de Inspectie Werk en Sociale Economie in 2009 inzake de lokale diensteneconomie
(Minister Van den Bossche, behandeld op 21 oktober 2010)

 

Vraag om uitleg 2004-2009:

Vraag om uitleg 2004-2009

Vraag om uitleg 2009-2014

 
 
 
 
 
 
 Bekijk al mijn parlementaire initiatieven in detail op de website van het Vlaams parlement.

Kinderbijslag

De 7de dag

De zevende dag - 09/02/14

Contact

Terlaemenlaan 17
3550 Heusden-Zolder
Tel: 0475 89 27 26
sonja.claes@vlaamsparlement.be