Sonja Claes > In het Vlaams Parlement > Laatste nieuwtjes

Laatste nieuwtjes

25 maart 2011

Uitzicht op AntwerpenDe fractie van CD&V van het Vlaams Parlement bezocht het MAS (Museum aan de Stroom) en KMSKA (Stedelijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen) op vrijdag 25 maart 2011. Om 10.00 uur startten we stipt in het MAS (Hanzestedenplaats 1) waar schepen Heylen ons verwelkomde voor de rondleiding werd aangevat. Ik nam vanop het gebouw een foto met als resultaat een prachtig uitzicht op de stad Antwerpen!

Na de lunch bezochten we het KMSKA (Leopold De Waelplaats 2). Daar stelde de heer Paul Huvenne, administrateur-generaal van het KMSKA, ons het masterplan KMSKA voorstellen.
Vervolgens leidde de heer Johan Vansteenkiste, kunstencoördinator stad Antwerpen, het bezoek aan de Anselm Kiefer tentoonstelling in.
Echt boeiend en een bezoekje waard. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de website van beide musea: www.mas.be en www.kmska.be.

11 september 2010

Je ziet in China enorm veel jonge mensen. Zij komen allemaal naar de grote steden. Kleine kinderen zijn hier echte goden. Elk gezin mag slechts één kind hebben. Indien men toch zwanger wordt, betaal je 10 000 euro boete. Als je dat niet kan, bestaat je kind niet, heeft het geen identiteit. Deze kinderen hebben geen enkel recht. Je kan je kind ook afstaan voor adoptie. Veel kinderen worden op die manier naar het platteland gestuurd.

Nooit in mijn leven zag ik zoiets overweldigend als het Tienanmenplein en de verboden stad. Maar praten over de studentenopstand is niet toegelaten. Dat is geschiedenis

09 september 2010

Cultureel programma - klein formatDonderdag 9 september … Wat een dag! Ons slaapritme wordt volledig door elkaar gegooid. We werden om half vijf gewekt om een binnenlandse vlucht te nemen naar Bejing. Een bezoek aan de site van de Olympische Spelen stond vandaag op het programma. Vooral de grote cocoon en het zwembad maakten indruk op ons.
Nadien hebben we met vijftien oldtimers en moto’s met sidecar Peking verkend. Het hectische verkeer, de grote armoede achter de facade en de netheid van de straten werden in een sneltempo op mijn netvlies gedrukt.
Na dit enorme avontuur was het tijd voor ernst. De ontvangst op de Belgische ambassade met aansluitend een ontmoeting met Benelux-ondernemers die werken in China. Over één ding waren ze het allemaal eens: Europa bereidt zich niet voor op de econmische groei van China. Europeanen moeten Chinees gaan leren, onze universiteiten moeten Chinese studenten aantrekken, ons toerisme moet zich richten naar de Chinese markt … Zeer vele boeiende gesprekken tot laat in de avond!

08 september 2010

Nu we dieper in het binnenland zijn, zijn we als Europeanen een echte bezienswaardigheid. Er worden foto’s getrokken samen met onze zeeeer grote mannen. Bij de kapper zijn wel twintig mensen aan mijn haren komen voelen. Voor 20 yuan (ongeveer 2,5 euro) mocht dat wel :-) .Na vier dagen Chinese kost verlangen we naar onze Belgische keuken. Volgende uitspraken werden genoteerd aan tafel:
- Zijn dat slakken? Ze hebben voelhorens.
- Is dat vlees? Neen vet.
De rijst brengen de Chinezen als laatst, anders eten we de rest niet. Er is gelukkig wel keuze genoeg. Er zit wel altijd iets bij wat ik lekker vind al is het de schotelversiering!
Woensdag 8 september staat in het teken van Dr. Sun Yatsen. Hij was de eerste president van China na het Keizerrijk.
We bezochten ook het Mausoleum. Om dat te bereiken moesten we een hele inspanning doen: 386 trappen … in deze hitte. Vermoeiend!
Wordt vervolgd!
Zodra de foto’s beschikbaar zijn, zet ik ze op mijn website. Ik probeer het vanuit China maar dat is niet zo evident! Voorlopig heb ik enkel dit verslagje!

07 september 2010

Belgisch bedrijf Vyncke - klein formaatOok dinsdag 7 september was een goedgevulde dag. We brachten een bezoek aan twee Vlaamse bedrijven. Vyncke is een bedrijf dat reeds jaren zaken doet en ervaring opbouwde in China.
Het bedrijf bouwt over gans de wereld biocentrales. In China ligt er een ganse markt open omdat er natuurlijk veel afval van de landbouw is.
Verder bezochten we een splinternieuw bedrijf van federaal collega Hendrik Bogaert. Hij tracht de Chinese markt te veroveren met Belgische chocolade  onder het merk ”Senz’. Veel lef, geld en de juiste contacten zijn hiervoor nodig!

31 mei 2010

KLEIN - Sonja in het publiek naast Veerle Heren, Tom Dehaene en Vera JansCD&V trekt al een tijdje door Vlaanderen om met de actoren uit de welzijnssector te debatteren. Op maandag 31 mei 2010 was er zo’n avond in Limburg in feestzaal Bethanië te Genk. De aanwezigen konden discussiëren met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, Vlaams fractieleider Ludwig Caluwé, commissievoorzitter Welzijn Tom Dehaene en de provinciale gedeputeerde Erika Thijs. Na de toelichting van minister Vandeurzen werd er verder binnen werkgroepen (kinderopvang – personen met een handicap – wonen en zorg – bijzondere jeugdzorg) gediscussieerd o.l.v. een moderator. Nadien volgde nog een receptie.

06 oktober 2009

Sonja ClaesGezien de financiële situatie van de Vlaamse overheid kwam op 1 oktober 2009 de verankering van de reconversiemiddelen in de LRM (de Investeringsmaatschappij voor Limburg) en LSM (Stichting van Openbaar Nut, Limburg Sterk Merk) ter sprake in de commissie Economie.
Fundamenteel stelt geen enkele politieke partij deze verankering in vraag, maar waakzaamheid van de Limburgse parlementariërs is zeker noodzakelijk.

 

 

 

22 september 2009

Sonja ClaesDe voorbije weken ontstond er heel wat commotie rond de website van de omstreden ‘pedojager’ Chris Hölsken. Naar aanleiding van deze zaak heb ik mij verdiept in de problematiek. De hele affaire heeft mij overtuigd van de noodzaak om als burgemeester geïnformeerd te worden over de vrijlating van voor zedendelicten veroordeelde personen. Daarom stel ik voor om in overleg met Justitie en een aantal gemeenten een proefproject te starten. Raf Terwingen, mijn collega in het federaal parlement, heeft hierover inmiddels reeds een vraag ingediend bij de minister van Justitie Stefaan Declerck.

Het persbericht dat ik naar aanleiding van dit voorstel heb opgesteld kan u hier lezen: Burgemeesters informeren over vrijlating pedofielen

09 september 2009

parlementBegin september werden de leden van het Vlaams Parlement in commissies ingedeeld. Ik zetel als plaatsvervangend commissielid in de commissie Economie en de commissie Welzijn.

Voor de commissie Economie zal ik mij inzetten voor:

  • - Economisch Overheidsinstrumentarium
  • - Innovatie
  • - Wetenschapsbeleid
  • - Werk
  • - Sociale economie

In de commissie Welzijn volg ik voornamelijk bijzondere jeugdzorg op.

15 juli 2009

2009-07-15 - vlaams parlementHet Vlaams Parlement keurde het Vlaamse regeerakkoord “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” goed. De buikriem zal in 2009 en 2010 aangehaald worden zodat er terug beleidsruimte zal zijn in de volgende jaren.

Om een antwoord te geven op de economische crisis zal er een uitgebreid werkgelegenheidsbeleid gevoerd worden. Een meerjarig investeringsplan zal duurzame jobs opleveren.

Ook op sociaal vlak zal er geïnvesteerd worden in de verschillende sectoren. Tevens wordt er gewerkt aan de uitbouw van een Vlaams sociaal bijstandssysteem met zorgverzekering, hospitalisatieverzekering en kinderbijslag.

Ik engageer me om tijdens de nieuwe bestuursperiode de belangen van de Limburgers te verdedigen.

Veel succes aan de nieuwe regering onder leiding van Kris Peeters!

22 april 2009

Op dinsdag 22 april 2008 werd in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de nieuwe actualisatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding besproken. Gezondheid is een van de thema’s die in het Vlaams actieplan een plaats krijgen. Ik hamerde reeds geruime tijd op de noodzaak van de focus op doelgroepen in het gezondheidsbeleid (vb. alleenstaande moeders, huurders, …). Vandaag de dag is het gezondheidsbeleid echter uitgewerkt rond een aantal ziekten (vb. borstkanker, gezonde voeding, …). Tijdens de bespreking dinsdag erkende de bevoegde minister Steven Vanackere voor het eerst het belang van een doelgroepenbeleid in het Vlaams gezondheidsbeleid.
Hij beloofde de organisatie en de werking van het Vlaams gezondheidsbeleid hierop af te stemmen. Als dit goed uitgewerkt wordt, is dit een belangrijke stap voorwaarts in de bestrijding van armoede in Vlaanderen

04 maart 2009

Op woensdag 4 maart 2009 werd het woonzorgdecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Dit is een uitermate belangrijk decreet voor de ouderenzorg van de toekomst. Er wordt immers samenwerking tussen de residentiële zorg, de thuiszorg en de transmurale zorg (of thuiszorgondersteunende diensten) nagestreefd. Bij mijn tussenkomst in de plenaire vergadering heb ik benadrukt dat dit decreet niet af is. Om een samenwerking met alle actoren te krijgen, zullen we ook samenwerking met de preventieve gezondheidszorg én met de ziekenhuizen moeten nastreven.

Ik onderstreepte daarnaast het belang van de mogelijke uitbreiding van de thuiszorgondersteunenden diensten (zoals centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra) benadrukt. De minister beloofde hier op korte termijn nog werk van te maken.

Het decreet werd geschreven samen met de sector. Ik roep de ouderenzorgsector dan ook op om mee werk te maken van de realisatie van dit decreet! De Vlaamse regering zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en de nodige middelen moeten voorzien om het decreet uit te voeren.

15 november 2008

Het probleem: alle personeelsleden van gehandicaptenvoorzieningen, voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand, enz. moesten verplicht een medische schifting ondergaan als zij – ook sporadisch – collega’s (vb. bij carpoolen van en naar het werk) of cliënten (vb. om hen naar een activiteit te brengen) vervoerden. Een KB van 31 oktober 2008 schaft deze verplichte medische schifting af voor het vervoer met de wagen van collega’s of gebruikers.
Vanaf 15 november 2008 is het medisch onderzoek voor houders van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E, niet langer meer vereist voor :
- het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid;
- het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel;
- vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken (behalve ambulancediensten), rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen.

Dit betekent dat werknemers voortaan tijdens de werkuren of het woon-werkverkeer collega’s en gebruikers mogen vervoeren in een wagen zonder dat ze hiervoor nog een specifiek medisch onderzoek moeten ondergaan. Een hele vooruitgang!

14 oktober 2008

Op dinsdag 14 oktober 2008 bespraken we in de commissie Welzijn het aangepaste zorgregiodecreet. Dit decreet deelt Vlaanderen in in verschillende regio’s op basis van de plaats waar mensen zorg zoeken.
Het bestaande zorgregiodecreet van 2004 bleek erg moeilijk te implementeren. Door enkele aanpassingen, zoals het respecteren van de provinciegrenzen, moet hieraan verholpen worden.
Ik vind het belangrijk dat er ook in de toekomst rekening gehouden zal worden met bestaande lokale en regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden. Ik zal dan ook vragen van de minister om steeds uit te gaan van de bestaande dynamieken bij de toekomstige implementatie.

10 juli 2008

De Vlaamse Regering keurde op 10 juli 2008 een ontwerp van besluit goed dat de nieuwe normen vastlegt waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moeten voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. Deze aanpassingen moeten het wooncomfort en de leefkwaliteit van de rusthuisbewoners in Vlaanderen verhogen.
Uiteraard heeft sinds 1985 een groot aantal voorzieningen hun infrastructuur al aangepast aan de nieuwe maatschappelijke evoluties in de sector.
In de nieuwe normering wordt niet alleen een aantal zeer praktische normen die gaan over de breedte van de gangen, de aansluitingen voor tv, radio en telefoon en het inrichten van de woongelegenheid met eigen meubilair opgemaakt. Er is ook een aantal nieuwe normen in verband met de vereiste nettovloeroppervlakte van de bewonerskamers afgesproken.

Echt nieuw voor de nog te bouwen rusthuizen is dat er 35 m² leefruimte voorzien moet worden per bewoner. De initiatiefnemers kunnen deze ruimte zelf invullen. Zij bepalen zelf de oppervlakte van de kamer (min. 16 m²), de grootte van de zit- en eetruimte en de andere gemeenschappelijke ruimtes.

09 juli 2008

Op woensdag 9 juli 2008 werd in het Vlaams Parlement het decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening goedgekeurd. Dit decreet wil meer rechtszekerheid bieden aan verzorgenden, opvoeders, begeleiders en kinderverzorgers tewerkgesteld bij een welzijnsvoorziening.

Vlaanderen telt meer dan 150.000 zorgverleners die beroepshalve zorg en bijstand verlenen aan personen. Onder hen verzorgenden in de gezinszorg, opvoeders in de jeugdinstellingen, kinderverzorgsters in de kinderopvang en begeleiders in de gehandicaptenvoorzieningen.

Er bestond nogal wat juridische onzekerheid omdat in de huidige federale regelgeving voorzien is dat enkel beoefenaars van de gezondheidszorg, zoals dokters en verpleegkundigen, bepaalde zorgtaken, hoe eenvoudig ook, mogen uitvoeren. Dit decreet geeft zorg- en bijstandsverleners in de welzijnssector de nodige rechtszekerheid om de zorgtaken die zij dagelijks opnemen te kunnen blijven uitvoeren. Concreet gaat het hierbij om zaken als het nemen van de koorts bij een ziek kind, het ondersteunen van een bejaarde die niet alleen naar het toilet kan gaan, een gehandicapt kindje helpen bij het eten en drinken, het toedienen van voorgeschreven medicijnen of het aantrekken van een steunkous. Uiteraard zullen de zorg- en bijstandsverleners moeten blijven beantwoorden aan de minimale kwaliteitsvereisten.

Voor de persoonlijke assistenten die in het kader van een persoonlijk assistentie budget (PAB) hulp verlenen zal in het najaar een voorstel van decreet worden ingediend om ook aan deze categorie van zorgverleners de gepaste rechtsbescherming te bieden.
Bekijk al mijn parlementaire initiatieven in detail op de website van het Vlaams parlement.

Kinderbijslag

De 7de dag

De zevende dag - 09/02/14

Contact

Terlaemenlaan 17
3550 Heusden-Zolder
Tel: 0475 89 27 26
sonja.claes@vlaamsparlement.be